Головна Завод Organic Milk

Завод Organic Milk

Історія підприємства

В 2013 році успішно розпочато будівництво комплексного заводу з переробки органічного молока власного виробництва, потужністю 30 тон на добу.

Компанія «Органік Мілк» стала першою на вітчизняному ринку органічної молочної продукції, що здійснює свою діяльність в рамках продуктового ланцюга від виробництва сировини до просування на ринку продукції глибокої переробки. Як вітчизняне підприємство, що ввібрало європейський досвід, екоощадливу культуру виробництва й новітні технології, ми привносимо в продукт додаткові якості, ключовими з яких вбачаються безпека і користь, eco-friendly естетика, традиції поколінь у сфері агровиробництва (древлянські технології землеробства).

Діяльність підприємства

Основним напрямком діяльності підприємства є виробництво органічної сертифікованої молочної продукції та розвиток ринку органіки в Україні.

ТОВ «Органік Мілк» входить до складу вертикально інтегрованої компанії, що складається з чотирьох компліментарних підприємств, які функціонують у сфері органічного рослинництва й тваринництва. Органічні параметри всіх ланок продуктово-виробничого ланцюга компанії підтверджено сертифікатами європейського та вітчизняного зразка. Діяльність ТОВ «Органік Мілк» як виробника органічних молочних продуктів сертифіковано Міжнародною сертифікаційною компанією «ОРГАНІК СТАНДАРТ» згідно вимог, викладених у Постанові Ради (ЄС) № 834/2007 та № 889/2008.

Місія компанії

Місія полягає у сприянні підвищенню якості життя споживачів за рахунок виробництва здорової та безпечної органічної молочної продукції.

На даному етапі розвитку компанія займає авангардні позиції у формуванні та розвитку цивілізованого ринку органічної продукції, популяризації культури споживання органічної молочної продукції.
У перспективі компанія своєю місією вбачає формування екологічно дружнього життєвого простору для нинішніх і майбутніх поколінь.

Філософія компанії

Наш девіз — “Відповідальність за майбутнє” — виражає сутність нашої корпоративної філософії.

Соціальна відповідальність бізнесу спрямована на збереження і примноження здоров’я нації, сприятливого навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів у регіонах діяльності компанії, забезпечення безпеки роботи персоналу в екологічно дружніх умовах. Ціннісна основа розвитку персоналу компанії як основних носіїв її філософії позначена в чотирьох категоріях, а саме: безпека, сумлінність , результативність та лідерство.

Шанобливе ставлення до споживачів, формування нових цінностей і сприяння розвитку суспільства є основною метою нашої діяльності!