Головна Контроль якості

Контроль якості

Внутрішній контроль якості та безпеки молочної продукції реалізується власною лабораторією ТОВ «Органік Мілк», акредитованою для здійснення моніторингу дотримання параметрів органічності всіх складових технологічного процесу від фізико-хімічних та мікробіологічних аналізів вхідної сировини, контролю стерильності обладнання, температурних режимів виробництва окремих видів продукції до оцінки якості готової продукції.

Підприємство має атестовану лабораторію – атестат № А14-084 від 14.05.2014 «Украгростандартсертифікація».

Вимірювальна лабораторія включає в себе: експрес- лабораторію, фізико-хімічну лабораторію, бактеріологічну лабораторію.

Експрес-лабораторія

Призначена для вхідного контролю молока-сировини, де проводяться аналізи по визначенню відповідності його вимогам ДСТУ 3662, а саме: кислотність, густина, масова частка жиру, масова частка білку, група чистоти, наявність фальсифікацій, кількість соматичних клітин, та вмісту антибіотиків.

Фізико-хімічна лабораторія

Проводить контроль вхідної допоміжної сировини, контроль технологічного процесу виробництва органічної молочної продукції та готової продукції на відповідність нормативної документації згідно якої виготовляється.

Бактеріологічна лабораторія

Проводить контроль санітарного стану підприємства, обладнання, дотримання працівниками санітарних норм та правил; проводить мікробіологічний контроль вхідної та допоміжної сировини, технологічного процесу та кожної партії готової продукції.

Вимірювальна лабораторія

Підприємства оснащена сучасними засобами вимірювальної техніки, що забезпечує повний контроль виробництва органічної молочної продукції на всіх етапах виробництва.

Сертифікати
Переробки та торгівлі органічними продуктами
Знаки якості